Home

MP Comptabilitats i Gestions

Som una empresa nascuda l’any 2013 amb l’objectiu de facilitar als empresaris un assessorament comptable, fiscal i empresarial adaptat al tamany i necessitats de cada negoci. Garantim una gestió personalitzada de qualitat i confidencialitat tot buscant un millor rendiment de l’activitat econòmica de cada empresa. Demani el seu pressupost a mida i segons les seves demandes i necessitats.

Comptabilitat

Per a empreses, particulars, associacions, federacions… Li oferim posar al dia la seva comptabilitat: Declaració d’impostos (IGI-societats), comptes de guanys i pèrdues, comptes anuals, previsions de pagamanets i cobraments, recollida de documentació setmanalment.

Assesorament

Oferim un assessorament comptable, laboral i fiscal per a la seva empresa

Gestoria

Realitzem qualsevol tràmit amb l’administració andorrana (CASS, Govern, Comuns.…), certificats de residència, sol·licitud de la tarja de la CASS, renovació de documentació, altes i baixes de treballadors, constitució de societats, nòmines, registres de comerç

Fiscalitat

Realitzem tots els tràmits tribuaris preparant i presentant les diferents declaracions.


google maps embedded api